Du er her: Entreprenør >> Gravearbejde >> Kabelarbejde >> Lysleder

Lysleder

Vi lever i et informationssamfund, hvor der er et stigende behov for større datatrafik, hvilket bevirker, at et stigende antal lyslederkabler skærer sig gennem det åbnet land og bymiljøet. Det kræver omtanke at nedgrave kablerne idet de bør nedgraves, sådan at det omgivende miljøe skånes mest muligt. Vi har stor erfaring i at nedgrave fiberkabler og har i de seneste år haft et større antal medarbejdere fuldtidsbeskæftiget med dette.

I øjeblikket har vi et større samarbejder kørende med Nyfors om kabelarbejde, hvor ca. 40 medarbejdere nedgraver bla. bredbånd, el-kabler og højspændingsledninger.

Vi tilbyder:

  • Traditionel gravning.
  • Reetablering af render, asfalt, filser, belægning mv.
  • Solid erfaring med nedgravning af lyslederkabler.
  • Effektive afspærringer og godkendt signal materiel, som sikrer medarbejdere og en effektiv trafikafvikling.
  • Arbejdet udføres hurtigt og kvalitetsbevidst - teknisk og økonomisk.
  • Lyslederkabel iblæses i kabelrøret med luft eller over lange afstande med vand.
  • Mulighed for flere kabler i samme rør.
  • Indhentning af gravetilladelser.