Du er her: Entreprenør >> Spildevand >> Rensning af spildevand >> Minirenseanlæg

Minirenseanlæg

Minirenseanlæg er et samlet betegnelse for nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg og lignende anlæg til spildevandsrensning, hvor der ikke er forbindelse til den kommunale kloak.

Betegnelsen minirenseanlæg dækker også over gravitationsanlæg, hvor spildevandet ved hjælp af en højdeforskel langsomt siver ind i anlægget. Problemet er at sådanne anlæg hurtigt slammer til og holder op med at rense spildevandet. Det kan derfor ikke anbefales at købe et gravitationsanlæg.

Alle former for minirenseanlæg må kun etableres af en autoriseret kloakmester. Desuden skal selve anlægget være typegodkendt for at få en ibrugtagningstilladelse af kommunen. Vi kan med garanti hjælpe dig med at finde et egnet anlæg til netop din ejendom.

Vi forhandler, installerer og servicerer en ny generation af minirenseanlæg kaldet BioKube. BioKube sætter helt nye standarder for spildevandsrensning og er det bedste i verden. Hverken mere eller mindre. Endvidere sælger vi septitanke fra Uponor. Ved at klikke på nedenståde billeder kan du besøge producenterens hjemmesider og se nærmere på deres produkter.Vi anbefaler at du tager en snak med vores autoriserede koakmestre om hvilket anlæg som er bedst dimentioneret til jeres husstand og som er egnet til godkendelse hos kommunen.

For mere information ring til Marius Pedersen på 22209601 eller mail mp@bejstrup.dk.