Du er her: Entreprenør >> Spildevand >> Rensning af spildevand >> Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg kan bruges til at rense spildevandet såfremt din ejendom ikke er forbundet til det kommunale kloaksystem. Et nedsivningsanlæg fungerer ved at vandet renses mekanisk i en septiktank, der så holder de faste stoffer tilbage. Den filterede væske ledes derefter videre til nedsivningsområdet, hvor den fordeles og renses af mikroorganismer i jorden. Filtreringen vil selvfølgelig efterlade stoffer i bundfældningstanken, så en gang om året skal denaf en slamsuger.

Der er forskellige lovkrav som skal overholdes ifht. placering og afstand fra fx. vandboringer. Desuden er det lovpligtigt, at der udføres forundersøgelser af jordbund og grundvand inden etableringen.

Hvis du etablerer et nedsivningsanlæg reduceres din spildevandsafgift til laveste niveau.

Etableringen af et nedsivningsanlæg kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Vi forhandler, installerer og servicerer en ny generation af minirenseanlæg kaldet BioKube. BioKube sætter helt nye standarder for spildevandsrensning og er det bedste i verden. Hverken mere eller mindre. Endvidere sælger vi septitanke fra Uponor. Ved at klikke på nedenståde billeder kan du besøge producenterens hjemmesider og se nærmere på deres produkter.Vi anbefaler at du tager en snak med vores autoriserede koakmestre om hvilket anlæg som er bedst dimentioneret til jeres husstand og som er egnet til godkendelse hos kommunen.

For mere information ring til Marius Pedersen på 22209601 eller mail mp@bejstrup.dk.